gloss en Neerlandés

Pronunciación
zn. glans; (schone) schijn; kanttekening; commentaar
ww. glanzen, een schone schijn geven, een glimp geven aan, vergoelijken, verbloemen; kanttekeningen maken bij, uitleggen

Ejemplos

These points are too important to be glossed over and taken lightly.
Deze punten zijn te belangrijk om er zomaar aan voorbij te gaan of ze even vluchtig te citeren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For that is what we are saying if we gloss over the human rights issue.
Dat is namelijk wat wij zeggen als we de mensenrechtenkwestie verdoezelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Problems arising as a result of greater police and judicial cooperation are being glossed over for political reasons.
Om politieke redenen worden problemen die ontstaan bij meer samenwerking op het gebied van politie en justitie met de mantel der liefde bedekt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is such a serious matter that I do not wish to gloss over it.
Dit is een dermate zwaarwegende kwestie dat ik er niet zwijgend aan voorbij wil gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It also glosses over imperialism’s aggression and interference, which, where possible, is conducted multilaterally.
Bovendien wordt een poging ondernomen om de agressie en inmenging van het zo mogelijk op multilateraal overleg geschoeide imperialisme wit te wassen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have to say that I am concerned about the notion of reaching some compromise here and glossing over the differences of opinion.
Ik moet zeggen dat ik me zorgen maak over het idee dat de meningsverschillen over dit punt bedekt moeten worden met de mantel van het compromis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is not acceptable that the fact should be glossed over.
Het is onaanvaardbaar wanneer er feiten verbloemd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That said, I have no intention of glossing over the difficulties.
Dat neemt niet weg dat ik hier niet ben gekomen om de moeilijkheden die er zijn te verhelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail.
Het maakt niet uit hoe mooi en glimmend u een project eruit laat zien, want als de inhoud niet deugt, zal het mislukken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To take another example, we have once again glossed over the debate on nuclear power.
Een ander punt: we zijn opnieuw met een grote boog om het debat over kernenergie heengelopen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. mien: appearance, front, pretext
2. sheen: shine, glaze, lustre, polish
3. explanation: comment, commentary, interpretation, exegesis, note, analysis, annotation
4. polish: shine, glaze, varnish
5. explain: interpret, analyse, annotatedictionary extension
© dictionarist.com