glow en Neerlandés

Pronunciación
zn. gloeien; stralen; warmte; roodheid
ww. gloeien; stralen; rood worden

Ejemplos

A red light was glowing in the dark.
Een rood licht scheen in het duister.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If a meteoroid falls into the Earth's atmosphere, it will begin to heat up and start to glow. This is called a meteor.
Als een meteoroïde de dampkring van de aarde in valt begint het op te warmen en te gloeien. Dit heet een meteoor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It will give us a glow of self-righteousness.
Het geeft ons een beetje de uitstraling van weldoener.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For this reason I will continue to speak in glowing terms about that event, because it was truly a good thing.
Daarom zal ik in gloedvolle bewoordingen blijven spreken over die gebeurtenis, omdat het waarachtig iets goeds was.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As Ms Harkin said, we often come to this Chamber and cannot be as glowing and look forward to such a good initiative.
Zoals mevrouw Harkin al zei: het gebeurt niet vaak dat we hier komen en zo blij te zijn en uitzien naar zo'n goed initiatief.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
Ik ben echter wel een vurig tegenstander van het idee van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everyone was glowing with optimism, but it came to nothing.
Alle collega's straalden van optimisme. Maar dat haalt niets uit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What is more, my Nordic soul glows at the mention of the EEA in the text of the resolution.
Tenslotte wil ik nog zeggen dat het mijn Noordse ziel verheugt dat deze resolutie speciaal melding maakt van de EER.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. radiate light or heat: shine, gleam, radiate, glimmer, burn, beam, redden
2. gentle radiance: light, heat, shine, effulgence, gleam, luminescence, warmthdictionary extension
© dictionarist.com