grievous en Neerlandés

Pronunciación
bn. erg, zwaar, verdrietig

Ejemplos

My most grievous fault.
Mijn grote schuld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This time the United Nations has suffered a grievous blow.
Dit betekent een vreselijke klap voor de Verenigde Naties.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In Sweden, for example, the maximum punishment for grievous sexual attacks on children is the same as that for serious fraud.
In Zweden bijvoorbeeld staat op ernstig seksueel misbruik van kinderen dezelfde maximumstraf als op ernstige fraude.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We gave a timely warning of the grievous consequences, and we have, alas, been proved most tragically right.
We hebben op tijd gewaarschuwd tegen de pijnlijke gevolgen en we hebben helaas op tragische wijze gelijk gekregen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a grievous and unnecessary self-inflicted wound.
Het is een pijnlijke en onnodige wond die Groot-Brittannië zichzelf heeft toegebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I fully recognize the grievous conditions to which Mr Colom i Naval draws attention.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben het er met de heer Colom i Naval over eens dat de situatie zeer ernstig is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the past Mexicans have suffered grievous violations of their human rights without the culprits being detected or punished.
In het verleden hebben de Mexicanen te lijden gehad onder ernstige schendingen van de rechten van de mens, zonder dat de daders werden opgespoord of gestraft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com