hopeless en Neerlandés

Pronunciación
bn. verloren; hopeloos

Ejemplos

He's a hopeless case.
Hij is een hopeloos geval.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The situation is hopeless.
De situatie is hopeloos.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But perhaps I am a hopeless optimist.
Maar misschien ben ik wel een hopeloze optimist.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is hopeless to fight poverty if countries remain trapped in violent conflict.
Bestrijding van armoede is hopeloos als landen verwikkeld blijven in gewelddadige conflicten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It can sometimes feel hopeless fighting against the death penalty when the world is the way it is.
Zoals de zaken er nu voorstaan in de wereld lijkt de strijd tegen de doodstraf soms een gevecht tegen de bierkaai.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If things look too hopeless, people will not be motivated to act further.
De gedachte dat de situatie uitzichtloos is biedt geen motivatie om verder te gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fund has to be streamlined in order to stave off this sort of hopeless situation.
Om niet in een dergelijke uitzichtloze situatie verzeild te raken, is stroomlijning van het fonds noodzakelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This Parliament is making a hopeless fool of itself by entrusting this report to a Communist.
Dit Parlement maakt zichzelf hopeloos belachelijk door dit rapport toe te vertrouwen aan een communist.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It seems that relations between Israel and Palestine will be forever hopeless as a result.
De verhouding tussen Israël en Palestina lijkt daardoor voor altijd uitzichtloos.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our task would also be a hopeless one if Parliament were to reject the candidates presented by the various countries’ governments.
Het zou eveneens een hopeloze opgave voor ons worden als het Parlement de kandidaten zou afkeuren die door de regeringen van de diverse landen zijn voorgedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com