hullabaloo en Neerlandés

Pronunciación
zn. kabaal, herrie

Ejemplos

Mrs Guy-Quint, I would congratulate you on having managed to speak calmly and clearly amid this hullabaloo.
Mevrouw Guy-Quint, gefeliciteerd dat u erin bent geslaagd om in dit tumult toch kalm en met luide stem te spreken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why, in my opinion, it is somewhat inconsistent to launch such a project, to great media hullabaloo.
Daarom is het naar mijn mening nogal inconsequent om zo'n project vergezeld door veel lawaai van de media op te starten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So, after all the hullabaloo they caused during the negotiations, the three main political groups gave in on the final straight.
Na al het tumult dat zij tijdens de onderhandelingen hebben veroorzaakt, zijn de drie grote fracties op het laatste moment overstag gegaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There was a tremendous hullabaloo in Scotland about this closure among parliamentarians of all political groups.
In Schotland ontstond er een hoop herrie over deze sluiting onder parlementariërs van alle politieke groeperingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

noise: uproar, racket, din, hubbub, clamour, tumult, hue and cry


dictionary extension
© dictionarist.com