humility en Neerlandés

Pronunciación
zn. nederig; onderworpen

Ejemplos

I pride myself on my humility.
Ik ben trots op mijn nederigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My humility makes me proud.
Mijn nederigheid maakt me trots.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The situation requires a certain humility on our part.
De situatie vraagt van ons een zekere bescheidenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should like us calmly and quietly to show a bit of humility in the face of the food disasters which have hit us.
Ik zou willen dat we, geconfronteerd met al deze levensmiddelenrampen, eens even zouden stilstaan en ons wat bescheidener zouden opstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I appeal for humility in the face of nature' s own system.
Ik verzoek dringend respect voor de wetten van de natuur te hebben!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have no monopoly on truth and I believe that it behoves us to show humility.
Ik heb de waarheid niet in pacht en ik meen dat ons nederigheid past.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A lot less integration and a little more humility would do us all a lot of good.
Wij zouden allen zeer gebaat zijn bij heel wat minder integratie en een beetje meer bescheidenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Perhaps a little humility from those three leaders is called for when it comes to economic reform.
Misschien is enige nederigheid van deze drie leiders op zijn plaats als het om economische hervorming gaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have begun our work with ambition and with humility.
We zijn ambitieus en ootmoedig aan onze taak begonnen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Like all Members here today, I salute the UN and I salute the Secretary-General with admiration and humility.
Net als alle hier vandaag aanwezige parlementsleden bewijs ik eer aan de VN en huldig ik de secretaris-generaal met bewondering en in alle nederigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com