identify en Neerlandés

Pronunciación
ww. identificeren; meevoelen met

Ejemplos

Can you identify the man in this picture?
Herkent u de man op deze foto?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The dead body was identified by a mole on the cheek.
Het lijk werd geïdentificeerd door de moedervlek op de wang.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is important to identify the skills and potential of our regions in the hi-tech sector.
Het is zaak in onze regio's de vaardigheden en het potentieel op het vlak van speerpunttechnologie in kaart te brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When we have a crisis we have to clearly identify in advance that if there is a problem, those responsible are liable.
Als er een crisis opduikt, moet het op voorhand volkomen duidelijk zijn dat de schuldigen aansprakelijk zijn voor de geleden schade.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, speculative capital is extremely difficult to identify.
Ten tweede is speculatief kapitaal moeilijk te identificeren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the political core of the challenge and I think you have identified it well before this House today.
Dat is de politieke kern van de uitdaging waar we voor staan, en u hebt dat zojuist ook heel helder aangegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One area that I want to focus on, in addition to those already identified, is that of cultural diversity in Europe.
Ik zou het in het bijzonder willen hebben over een aspect dat nog niet aan de orde is geweest, namelijk de culturele diversiteit van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Both institutions identify the most important areas where this idea should be applied.
Beide instellingen noemen slechts de belangrijkste gebieden waarop dit begrip zou moeten worden toegepast.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Nielson identified the problems of lack of concerted action and the need for better complementarity with Member States.
De heer Nielson noemde de problemen in verband met het gebrek aan op elkaar afgestemde activiteiten en de noodzaak van een betere complementariteit met de lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our rapporteur identifies very useful solutions to these difficulties, which I and my group can only support in full.
Onze rapporteur draagt daarvoor heel bruikbare oplossingen aan, die mijn fractie en ik slechts ten volle kunnen steunen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

recognise: know, distinguish, make out, tell, detect, perceivedictionary extension
© dictionarist.com