impressive en Neerlandés

Pronunciación
bn. indrukwekkend; maakt grote indruk

Ejemplos

“He was driving the biggest and fastest chariot I’ve ever seen” Tibby announced, “and that Roman chest-plate he wore was so impressive!”
“Hij reed in de grootste en snelste wagen, die ik ooit gezien heb“, verkondigde Tibby, ''en het Romeinse harnas dat hij droeg was indrukwekkend!”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We were standing tall in my great Roman chariot and made an impressive couple.
We reden met ons hoofd hoog in een grote Romeinse strijdwagen en waren indrukwekkend als paar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With all its paintings by Velazquez, El Greco… very impressive.
Met al zijn beelden van Velázquez, El Greco...gewoon indrukwekkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In these two Andalusian cities we not only discovered the most impressive buildings and places, but also some really odd shops and venues.
In deze twee Andalusische steden ontdekten wij niet alleen de meest indrukwekkende gebouwen en plaatsen, maar ook enkele echt vreemde winkels en restaurants.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That's really impressive!
Dat is waarlijk indrukwekkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That's really impressive.
Dat is waarlijk indrukwekkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The U.N. building is very impressive.
Het VN-gebouw is zeer indrukwekkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Though Tom spoke with an accent he had an impressive vocabulary.
Hoewel Tom met een accent sprak, had hij een indrukwekkende woordenschat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Parliament is committed to this task, which is something this report bears impressive witness to.
Ook het Parlement heeft die taak op zich genomen. Dit verslag is daarvan een indrukwekkend bewijs.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The history of the Joint Assembly provides impressive evidence of a positive trend in that direction.
De geschiedenis laat zien dat de Paritaire Vergadering wat dat betreft een indrukwekkend positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

magnificent: grand, splendid, superb, dazzling, gorgeous, beautiful, sumptuousdictionary extension
© dictionarist.com