in truth en Neerlandés

Pronunciación
in waarheid, inderdaad

Ejemplos

In truth, they have both been condemned to death for their political ideas.
De twee mannen zijn in werkelijkheid vanwege hun politieke ideeën ter dood veroordeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But in truth it means something different.
In werkelijkheid gaat het echter om iets anders.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Certain big players in the industry are all for competition in other sectors, but are in truth against it in their own.
Sommige grote ondernemingen in de sector steunen wel de mededinging elders, maar in de praktijk niet op hun eigen terrein.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
In werkelijkheid zijn we nog ver verwijderd van de uitvoering van het Kyoto-protocol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, I believe that we are engaging in a democratic process which, in truth, hides interests that cannot be denied.
Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens gaat het hier om een democratische procedure waarachter onmiskenbare belangen schuilgaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this respect, there is a considerable discrepancy which, in truth, the texts presented by the Commission do not mention.
Het is al met al een uiterst verwarrende situatie, en we moeten vaststellen dat daarin door de teksten van de Commissie geen verandering wordt gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whilst there, he was almost killed by a bomb and, in truth, he does not know if this was an American or British bomb.
Hij is daar bijna omgekomen door een bom waarvan hij niet eens wist of die van de Amerikanen of van de Britten afkomstig was.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, this is in truth an historic day.
Mijnheer de Voorzitter, dit is werkelijk een historische dag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth, all this report does is to state that there has been an exponential rise in these types of violence.
Het is een eerste vereiste om de sociale, familiale, economische en religieuze achtergronden van het geweld en het afreageren te begrijpen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Once again we are witnessing a humanitarian drama which, in truth, disguises a political drama.
Thans worden wij opnieuw geconfronteerd met een humanitaire tragedie waarachter in wezen een politieke tragedie schuilgaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

in fact (used as intensifiers or sentence modifiers): truly, really


dictionary extension
© dictionarist.com