inherent en Inglés

Pronunciación
adj. inherent, intrinsic, existing as a natural and integral part

inherent en Neerlandés

Pronunciación
bn. inherent, intrinsiek, eigen

Ejemplos

There are parts of Europe with an inherent shortage of water, and that should be taken into account by this directive.
Er zijn gebieden in Europa waar een structureel tekort aan water bestaat, en daar moet in de onderhavige richtlijn rekening mee worden gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The legislature has a duty to contain the risk inherent in the continuing deregulation of the European financial markets.
De wetgevende macht moet ervoor zorgen dat aan de liberalisering van de Europese financiële markten zo weinig mogelijk risico's verbonden zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Discrimination against women is a fact which, unfortunately, is inherent in our social fabric as such.
Vrouwendiscriminatie is een gegeven dat helaas inherent is aan onze maatschappelijke ordening als zodanig.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We do not want to see the consumer alone bear the risks inherent in technical progress.
Wij zien niet in waarom de risico's van de technische vooruitgang alleen op de schouders van de consument terecht moeten komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is clear that the de facto veto, currently inherent in this procedure, must go.
Het is duidelijk dat het feitelijk veto dat nu in deze procedure zit ingebakken, moet verdwijnen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Indeed, I think she is right to indicate the risks which can be inherent in financial movements.
Inderdaad, ik denk dat zij er goed aan doet om met de vinger te wijzen naar de risico's die kunnen ontstaan in het financiële verkeer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union must use its inherent authority to work for human dignity and minority rights.
De Europese Unie moet haar invloed doen gelden op het gebied van de verdediging van de menselijke waardigheid en de rechten van minderheden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So for the Portuguese, being opposed to the death penalty is inherent in our culture.
Voor ons, Portugezen, is het afwijzen van de doodstraf dus een cultureel gegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We therefore avoid the delays that are inherent in the publication of all forms of official minutes.
Daarmee voorkomen wij de vertragingen die inherent zijn aan de publicatie van alle soorten officiële notulen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a very good illustration of the inherent link between economic and monetary union and political union.
Dit is een perfecte illustratie van het inherente verband tussen een economische en monetaire unie enerzijds en een politieke unie anderzijds.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com