intensely en Neerlandés

Pronunciación
bw. krachtig; vurig; machtig; energiek

Ejemplos

While the two lovebirds were still sitting at the table, he invited me on to the restaurant's terrace with an excuse; as we were watching the sunset, he turned to me, smiled, then bent down and kissed me intensely.
Terwijl de twee tortelduifjes nog aan de tafel zaten, nodigde hij mij met een excuus uit op het terras van het restaurant en daar, toen wij de zonsondergang bewonderden, draaide hij zich naar mij toe, glimlachte en boog zich toen naar voren en zoende mij
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The emergence of xenophobia and racism, or tolerance and multiculturalism, is most intensely illustrated in the Mediterranean.
De opkomst van de xenofobie en het racisme enerzijds en van de verdraagzaamheid en de rassenvermenging anderzijds bereikt zijn hoogtepunten in het Middellandse-Zeegebied.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We, in Parliament, clearly cannot work intensely and on time, as we would have liked, but we can make some observations.
Het Parlement beschikt niet over de nodige tijd om dit probleem in detail aan te pakken, maar wij formuleren wel een aantal suggesties.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore place great hope in the Convention and the new Treaty and I believe that we must concentrate intensely on that.
Daarom is al mijn hoop gevestigd op de Conventie en het nieuwe verdrag. Mijns inziens moeten wij daar keihard aan werken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The evidence proves it, perhaps more intensely in Greece.
Misschien is het in Griekenland alleen nog erger.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have undertaken to consult intensely and to make a report to the March European Council.
Ik ben begonnen met intensief overleg en de opstelling van een verslag voor de Europese Raad van maart.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A Bosnian court heard last month from psychologists about how survivors of the Srebrenica massacre are intensely traumatised.
Een Bosnische rechtbank werd vorige maand door psychologen geïnformeerd over de zware trauma's van de overlevenden van het bloedbad in Srebrenica.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can assure you that the Commission and its relevant services are monitoring the situation intensely.
Ik kan u verzekeren dat de Commissie en haar relevante diensten de situatie intensief in de gaten houden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are working intensely on implementing measures that ensure a more uniform interpretation and application of the rules.
We werken intensief aan uitvoeringsmaatregelen die een uniformere interpretatie en toepassing van de regels garanderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The intensely sad history of Cambodia is written in blood.
De intens treurige geschiedenis van Cambodja is met bloed geschreven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

greatly: very, seriously, severely, badly


© dictionarist.com