invigorate en Neerlandés

Pronunciación
ww. kracht bijzetten, versterken

Ejemplos

We must also invigorate it through joint efforts in the field of major infrastructure.
Tevens moeten er gezamenlijke inspanningen worden verricht op het gebied van grote infrastructuren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To invigorate Europe – as Europe seems to need such – all twenty-five of us must strive vigorously for solidity.
Om Europa een nieuwe impuls te geven – en die lijkt Europa nodig te hebben – moeten alle vijfentwintig lidstaten krachtig streven naar een versterkt Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now is the time to chart the new way forward and to dust down the roadmap, invigorate it and make it new for the 21st century.
Dit is het moment om een nieuwe koers uit te zetten en de routekaart af te stoffen, nieuw leven in te blazen en geschikt te maken voor de eenentwintigste eeuw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to invigorate and strengthen the European Union, to make it more democratic, more effective and more transparent.
We moeten deze Europese Unie sterker en zelfverzekerder maken, we moeten haar democratischer, efficiënter en transparanter maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Voluntary activity is highly educational for the youth and very invigorating for the elderly.
Vrijwilligerswerk heeft voor de jeugd een grote opvoedende waarde en is zeer stimulerend voor ouderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They invigorate the social dialogue between management and workers in more than 820 companies.
In meer dan 820 ondernemingen brengen Europese ondernemingsraden de sociale dialoog tussen directie en werknemers op een hoger plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will undoubtedly invigorate the economy and also help to improve air quality, quality of life and everybody's health.
Dit zal zeker de economie stimuleren en de luchtkwaliteit, levenskwaliteit en ieders gezondheid helpen verbeteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, we need to invigorate the debate amongst young women and young men about the equality agenda.
Daarom moeten we het debat over de gelijkheidsagenda onder jonge vrouwen en jonge mannen stimuleren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU went into this meeting seeking an invigorated Quartet and I think we managed to achieve that.
De EU is deze bijeenkomst ingegaan om het Kwartet te versterken en ik denk dat we daarin zijn geslaagd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com