item en Inglés

Pronunciación
n. item, detail, fragment, particle

item en Neerlandés

Pronunciación
zn. stuk, punt; bericht; artikel; sensatie

Ejemplos

When I noticed brightly coloured fabric among the clothing items, the servant girls quickly reminded me of my new position.
Toen ik de stof met opvallende kleuren onder de kleding zag, herinnerden mijn dienaren me snel aan mijn nieuwe positie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When we finally reached the camp of Julius Caesar I could hear his soldiers talking loudly as they removed the items from the cart.
Toen we eindelijk aangekomen waren bij het kamp van Julius Caesar, hoorde ik de soldaten luid praten terwijl ze de producten uit de wagen haalden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was my job to have a taste from each item on the plate.
Het was mijn taak om elk product uit te proberen op haar bord.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I ground chunks of precious stones, plant fibres and other items until they turned into a powder.
Ik sleep stukken edelsteen, plantaardige vezels en andere producten totdat ze tot poeder werden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She only wore about a quarter of the clothes in her very full wardrobe, and many items still had their tags on them.
Ze droeg slechts ongeveer een kwart van de kleding in haar erg volle garderobe, en veel items hadden nog steeds hun tags.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a way of simplifying things and throwing or giving away items you no longer have a need for.
Het is een manier om dingen te vereenvoudigen of het weggooien of weggeven van items die je niet langer nodig hebt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They even sold some of their items on Ebay.
Ze verkochten zelfs sommige van hun items op Ebay.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Claire is not as extreme of course, she still owns items, but it is a lot less than before.
Claire is natuurlijk niet zo extreem, ze bezit nog steeds items, maar veel minder dan ervoor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now we come to the first agenda item.
We komen nu aan het eerste punt van de dagorde.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The above-mentioned mail item has been duly delivered.
Die hierboven vermelde zending werd behoorlijk afgeleverd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. issue: nieuwsbericht, onderwerp
2. post: punt
3. evenzo: idemdictionary extension
© dictionarist.com