legalized en Neerlandés

Pronunciación
[legalize (Amer.) ] ww. legaliseren; wettig maken, wettigen
bn. wettig gemaakt, gelegaliseerd

Ejemplos

Fourteen EU Ministers faint-heartedly abstained from the vote and, as a result, legalised the shooting of elephants in Africa.
14 Ministers van de Europese Unie onthielden zich toen laf van stemming en maakten zo het afschieten van olifanten in Afrika legaal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is to be seen in the light of the fact that a number of the Member States are now legalising brothels and thus also pimping.
Dit moet worden gezien in het licht van het feit dat een aantal lidstaten nu bordelen legaliseert, en daarmee tevens de activiteiten van pooiers.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All this means is that personal records are to be legalised through a quasi-judicial European body.
In feite wordt het registreren van persoonlijke gegevens door een niet-gerechtelijk Europese instantie gelegitimeerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In fact, abortion has been legalised in most countries.
In de meeste landen is abortus trouwens gelegaliseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The PPE-DE is also firmly against legalising abortion.
De EVP is absoluut tegen legalisering van abortus.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This would in effect legalise rape, sexual assault and forced pregnancy, which unfortunately also occur with peacekeeping forces.
Verkrachtingen, seksueel geweld en gedwongen zwangerschap, waaraan vredesmachten zich helaas ook schuldig maken, zouden hierdoor worden toegelaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am in favour of legalising cannabis, but I would not dream of allowing this product to be advertised.
Ik ben een voorstander van legalisering van cannabis, maar ik zou er niet over dromen om reclame voor dat product toe te staan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Their aim is to do away with the present UN Conventions and legalise drugs.
Afschaffing van de huidige overeenkomsten van de Verenigde Naties en legalisering van drugs is het doel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We also know what Mrs Buitenweg wants, namely to legalise both soft and hard drugs.
We weten ook wat mevrouw Buitenweg wil, namelijk legalisering van zowel soft- als harddrugs.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It has done the same with the Dutch. It has now legalised an illegal situation.
Voor het geval van de Nederlanders geldt hetzelfde; een illegale situatie is inmiddels gelegaliseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com