live en Inglés

Pronunciación
adv. straight

live en Neerlandés

Pronunciación
ww. leven; wonen; omkomen; bestaan
bn. levend; levendig; belangrijk; brandend; geëlectrificeerd; rechtstreekse uitzending
bw. rechtstreeks

Ejemplos

My brother had won the first round and I was living in exile away from my beloved Alexandria.
Mijn broer had de eerste ronde gewonnen en ik leefde in ballingschap, ver weg van mijn geliefde Alexandrië.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
"We cannot live on bread alone," the soldiers would often complain.
"We kunnen niet altijd alleen overleven op brood", klaagden de soldaten vaak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When I was just a little girl, living on the family farm, I remember sitting at my father’s knee listening to his tales of battles fought and won.
Toen ik een kind was en op de boerderij van mijn familie woonde, herinner ik me, dat ik op de knieën van mijn vader zat en naar zijn verhalen over gevochten en gewonnen veldslagen luisterde.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although she has had the title of Queen for a number of years, she has been living in castles in England and Scotland for more than this.
Alhoewel ze de titel Koningin al voor een aantal jaren draagt, heeft ze al geleefd in kastelen in Engeland en Schotland voor meer dan dit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Windsor Castle has a long history, and Britain’s royal family has been living there for almost 1,000 years, which makes it the world’s oldest occupied castle.
Windsor Castle heeft een lange geschiedenis en de Britse koninklijke familie leeft daar al voor meer dan 1000 jaar, wat het het oudste kasteel maakt dat bewoond is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bobbi had been living in an animal shelter for 4 years until he got help.
Bobbi leefde in een dierenasiel voor 4 jaar tot hij hulp kreeg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He lives with a number of other dogs, all of which are looking for new owners.
Hij leeft met een aantal andere honden, die allemaal naar nieuwe eigenaars zoeken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So far, they have been travelling for two months, which means they still have at least 13 more months of walking and living in the wild.
Tot zo ver reizen ze al voor twee maanden, wat betekent dat ze nog op z'n minst 13 maanden hebben om te wandelen en in het wild te leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They will have been living in the wild for a long period of time by the time they finish their expedition.
Ze zullen in het wild hebben geleefd voor een lange periode aan tijd tegen de tijd dat ze hun expeditie beëindigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even though there are not many people living in the Congo Basin compared to other villages, towns and cities in Africa, there is still a lot of damage being done.
Alhoewel er niet veel mensen wonen in de Congo Basin in vergelijking tot andere dorpen, plaatsen en steden in Afrika, wordt er toch veel schade aangericht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

authentiek: levend, rechtstreeksdictionary extension
© dictionarist.com