lively en Neerlandés

Pronunciación
bn. levendig, energiek; uitgelaten
bw. levendug, vrolijk; vitaal, energiek; vlug, druk

Ejemplos

We went to a restaurant that was very lively.
We gingen een restaurant binnen met een levendige sfeer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This street is lively.
Deze straat is levendig.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everyone wants to have their say, as we have seen in the very active and lively debates over recent days and weeks.
Iedereen wil voor zijn eigen stokpaardjes zorgen, en dat is te merken bij de uiterst levendige debatten van de laatste dagen en weken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a very lively debate in the country.
Er is een bijzonder levendige discussie gaande in het land.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In committee there was lively discussion on biometric risks.
Een kwestie die uitgebreid in de commissie aan de orde is gekomen, is die van de biometrische risico's.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These have been lively months internationally.
De laatste maanden is er op het internationale toneel heel wat gebeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is therefore natural that it should be a lively, even passionate debate, and one in which there are divergent views.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat er een levendig en zelfs heftig debat ontstaat waarin de meningen uit elkaar lopen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, firstly I would like to thank the European Parliament, and Mr Lange, for their lively debate on this issue.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst het Europees Parlement en vooral rapporteur Lange bedanken voor de kordate behandeling van deze zaak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, we are not having a very lively debate.
- (FR) Mijnheer de Voorzitter, we voeren hier geen heftig debat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The path of integration is interspersed with exceptionally lively political discussions and, sometimes, disputes.
De weg naar integratie is bezaaid met bijzonder levendige politieke discussies en soms verschillen van mening.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. spirited: vivacious, gleeful, sprightly, blithe, animated, gay, alive
2. energetic: active, vigourous, vivacious, animated, brisk, quick, spry
3. stirring: moving, eventful
4. vigourous: forceful, strong, effective, striking, keen, distinct, clear
5. bright: vivid, brilliant, sparkling, glowing, clear, freshdictionary extension
© dictionarist.com