long-suffering en Neerlandés

Pronunciación
bn. gedurende lange tijd lijdend, lijdt lange tijd

Ejemplos

Consequently, the EU must tread carefully and concentrate on delivering humanitarian aid to its long-suffering people.
Daarom moet de EU uitermate voorzichtig te werk gaan bij de hulpverlening en zich concentreren op humanitaire hulp voor de zwaar getroffen bevolking.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is time to focus on the humanitarian needs of this long-suffering people and on the reconstruction of this beautiful country.
Het wordt tijd dat we ons richten op de humanitaire behoeften van dit noodlijdende volk en de wederopbouw van dit prachtige land ter hand nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If they were implemented immediately, they would bring instant peace to the long-suffering people of Israel and Palestine.
Als ze onverwijld ten uitvoer gebracht werden, dan zouden ze onmiddellijk vrede brengen aan de veelgeteisterde volkeren van Israël en Palestina.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the case of more fortunate nations, it marked the end of long suffering and immeasurable destruction sixty years ago.
Voor de fortuinlijkere naties betekende het zestig jaar geleden het einde van een lange periode van lijden en onmetelijke verwoesting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We hope there will soon be stability in Iraq; the long-suffering Iraqi people are in real need of it.
We hopen dat er spoedig stabiliteit zal zijn in Irak. Daar heeft het geteisterde Irakese volk grote behoefte aan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   . – Ladies and gentlemen, southern Asia has long suffered from instability in a number of countries in the region.
   Waarde collega’s, de Zuid-Aziatische regio wordt al geruime tijd geplaagd door instabiliteit in een aantal landen aldaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I warn you: do not be surprised if, some day, these same long-suffering citizens refuse that cooperation.
Ik waarschuw u: wees niet verrast wanneer dezelfde lankmoedige burgers hun samenwerking op een goede dag opzeggen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When you mention Bosnia, you are actually talking about another page in the history of the long-suffering Balkan peninsula.
schriftelijk. - (RO) Als je Bosnië zegt, spreek je eigenlijk over een andere bladzijde in de geschiedenis van het zozeer beproefde Balkenschiereiland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
Deze ironie zal de reeds jarenlang lijdende bevolking van Madagaskar die voor een groot deel in deerniswekkende armoede leeft niet zijn ontgaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

patient endurance of pain or unhappiness: long-sufferance, endurance
patiently bearing continual wrongs or trouble: patient, enduring


© dictionarist.com