mate en Inglés

Pronunciación
n. degree, rate, grade

mate en Neerlandés

Pronunciación
zn. maat, kameraad, makker, gezel, schaakmat, helper, levensgezel, echtvriend, mannetje, wijfje, stuurman
ww. paren, paren : zich paren, verenigen, verenigen : zich verenigen, trouwen, echt : in de echt verbinden, samengaan

Ejemplos

During mating season many animals exude strong fragrances.
Veel dieren scheiden sterke geuren af tijdens het paarseizoen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Her mates waited for her by the gate.
Haar vrienden wachtten op haar bij de poort.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom says Mary is his soul mate and that they were made for each other.
Tom zei dat Mary zijn zielsverwant is en dat ze voor elkaar gemaakt zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Who the bloody hell do you think YOU are, mate?
Wie denk je in hemelsnaam dat JIJ bent, vriend?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
According to fisheries biologists, the closed areas did not correspond very well with the mating areas of cod.
De gesloten gebieden kwamen volgens visserijbiologen niet goed overeen met de paaigebieden van de kabeljauw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
'What's a Luxembourger?' says my mate.
'Waar ligt Luxemburg?? zegt m'n vriend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The noise makes it difficult for the whales to orient themselves, form herds, mate and find food.
Lawaai bemoeilijkt de oriëntatie van walvissen, het vormen van scholen, de paring en het verkrijgen van voedsel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had noticed what the British Minister of State, Denis McShane, my old school mate, said yesterday in the region.
Ik heb gehoord wat de Britse staatssecretaris, Denis McShane, mijn oude schoolkameraad, gisteren in de regio heeft gezegd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You somewhat remind me of your mate Tony Blair.
U doet mij een beetje denken aan uw vriend Tony Blair.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They cannot cope with going down to the pub to tell their mates they have got breast cancer.
Ze hebben er moeite mee om naar het café te gaan en hun vrienden te vertellen dat ze borstkanker hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. graad: omvang, rang
2. trap: graad, niveau, rangdictionary extension
© dictionarist.com