matter en Neerlandés

Pronunciación
zn. stof, materie, ding, zaak, affaire, aangelegenheid, aanleiding, reden, zetsel
ww. betekenen, belan4: van belan4 ziin

Ejemplos

I would have to consult with my mother as she had more experience with these matters, but something told me, the mystery of the Pharaoh’s recent illness was about to be solved.
Ik zou mijn moeder moeten vragen, want ze had meer ervaring in dit soort zaken, maar iets vertelde me dat het mysterie over de plotselinge ziekte van de faraonische koningin bijna opgelost zou worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Soon the whole village knew that I was the expert in matters of cinema.
Al snel wist het hele dorp dat ik de expert op het gebied van bioscoop was.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As a matter of fact, something was moving me already, and I was attracted to him, but I couldn't find the words to express my joy, even though my eyes betrayed me and he noticed it.
Om heel eerlijk te zijn, iets ontroerde mij toch en ik was door hem gefascineerd, ik kan echter geen woorden vinden om mijn blijdschap te uitten – ook als mijn ogen mij verraadden en hij het gemerkt had.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He wants to help young people have the same education opportunities no matter where they live.
Hij wil jongeren helpen in het hebben van dezelfde kansen met betrekking tot onderwijs, ongeacht waar ze wonen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It doesn’t matter if you are a teenager still, if you want success, it’s possible you will get it.
Het doet er niet toe als je nog een tiener bent, als je succes wilt dan is het mogelijk dat je het ook krijgt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You will make a difference, and it doesn’t matter how big or small it is.
Je zult een verschil maken en het doet er niet toe hoe groot of klein het is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your friends will always support you no matter what, because this is what good friends do.
Je vrienden zullen je altijd ondersteunen, gelijk wat er gebeurt, want dit is wat goede vrienden doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It didn’t matter what kind of cheese it was – goat, ewe, blue, cow – if it was available I would eat it.
Het deed er niet toe welk soort kaas het was – geit, ooi, blauw, koe – als het beschikbaar was dan zou ik die eten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A sure friend is seen in an unsure matter.
In nood leert men zijn vrienden kennen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Does their opinion matter?
Is hun mening belangrijk?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com