minister to en Neerlandés

Pronunciación
ww. bijdragen tot, bevordelijk zijn aan, verzorgen

Ejemplos

As we know, Mrs de Palacio was authorised by the Council of Ministers to negotiate with the US.
Zoals u weet heeft de Raad mevrouw de Palacio gemachtigd om met de Amerikaanse zijde hierover te onderhandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I ask Parliament, Commission and the Council of Ministers to address that problem.
Het Parlement, de Commissie en de Raad wil ik dan ook verzoeken dit probleem ter hand te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It would be far better to convert the European Council of Ministers to a kind of Federal Council.
Veel beter zou het zijn om de Europese Ministerraad om te bouwen tot een soort Bondsraad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the Solomon Islands, a sham parliamentary vote brought a new Prime Minister to power, elected by the power of the gun.
Op de Salomonseilanden is na schijnverkiezingen met veel wapenvertoon een nieuwe eerste minister aan de macht gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have asked the ministers to make sure that a larger grant is given to the poorest students.
Ik heb de ministers gevraagd ervoor te willen zorgen dat de minst draagkrachtige studenten een hogere beurs ontvangen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this respect, the replies of Ministers to my letter of 4 January is reassuring.
Wat dat betreft zijn de antwoorden van de ministers op mijn brief van 4 januari geruststellend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We tried to persuade the Council of Ministers to agree with us and it did not.
We hebben getracht de Raad van Ministers voor ons standpunt te winnen, maar ook dat is niet gelukt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, it was not only courteous of the Swedish Prime Minister to come here, but also rather courageous.
Mijnheer de Voorzitter, de Zweedse eerste minister heeft met zijn komst hier naar toe niet alleen blijk gegeven van hoffelijkheid maar ook van moed.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would encourage the minister to continue working towards a reassuring timetable in Göteborg.
Ik wil de minister graag aanmoedigen om door te gaan met haar werk aan een geruststellend tijdschema in Göteborg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You have had the foresight, Prime Minister, to give Raoul Wallenberg the place he deserves in history.
Mijnheer de minister-president, u heeft de vooruitziende blik gehad om Raoul Wallenberg de plaats in de geschiedenis te geven die hij verdient.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


© dictionarist.com