misleading en Neerlandés

Pronunciación
bn. misleidend

Ejemplos

It's misleading.
Het is misleidend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You told me you had a nice ass. Was that a misleading statement then?
Jij zei me, dat je een mooi achterwerk hebt. Is dat dan misleidende reclame?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The newspaper reports were misleading.
De krantenberichten waren misleidend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must not mislead the consumer by giving the name 'chocolate' to just anything.
We mogen de consument niet bedonderen door de naam "chocolade" voor om het even wat te gebruiken
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is misleading to suggest that the object of this patent is to genetically manipulate humans.
Het is misleidend om te suggereren dat het doel van dit octrooi is om mensen genetisch te manipuleren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this latter case the additional words would add nothing and be misleading to the consumer.
In dit laatste geval zou de extra term niets toevoegen en misleidend zijn voor de consument.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But what is clear is that all consumers benefit from sound consumer information so that they are not misled.
Maar wel duidelijk is dat alle consumenten baat hebben bij gedegen consumenteninformatie opdat ze niet om de tuin worden geleid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the contrary, it directly misleads the consumer by making sliced carrots look fresh, even if they are not.
Integendeel, ze misleidt de consument omdat ze verouderde wortelen er vers laat uitzien, terwijl ze dat niet zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There has been some evidence this week that the former Commission has actively misled parties in cases of this kind.
Zo is deze week gebleken dat de vorige Commissie bij soortgelijke gevallen betrokken partijen op actieve wijze heeft misleid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, and most especially, they mislead the consumer, sometimes at the risk of his or her health or safety.
Maar ook en vooral wordt de consument misleid, soms zelfs ten koste van zijn veiligheid of gezondheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com