mounting en Neerlandés

Pronunciación
zn. installeren of aansluiten (ook in computers); oprichting; opstellen; eerlijk; oprechtig; (in computers) aansluiting; installatie; toevoegen van nieuwe hardware
bn. versterkend, stijgend

Ejemplos

Mount Elbrus is the highest mountain in Europe.
De Elbroes is de hoogste berg van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tension surrounding Montenegro is mounting.
De spanning rond Montenegro neemt toe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Frustration is mounting, as is evident from the unprecedented crime rate and outrageous violence both indoors and outdoors.
De frustraties hierover nemen toe, getuige de ongehoorde misdaadcijfers en het buitensporig geweld zowel binnen- als buitenshuis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ethnic tension is once again mounting.
De etnische spanningen lopen weer hoog op.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is not an isolated case, rather such instances are mounting up.
Dat is geen geïsoleerd geval, zulke dingen gebeuren steeds vaker.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We think that all the safeguards need to be fully respected in fair trials in which adequate defences are mounted.
Wij zijn van mening dat aan alle waarborgen voor een eerlijk proces met een adequate verdediging moet worden voldaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The momentum for reform is mounting.
De roep om hervormingen klinkt steeds luider.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
Ik heb gehoord dat een Hongaarse speler wiens transfer in de ijskast is gezet, waarschijnlijk een rechtszaak gaat aanspannen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Debt relief has no meaning if debts keep mounting up.
Schuldverlichting heeft geen zin als er telkens opnieuw schulden worden gemaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Job losses are mounting in the airline industry.
Het banenverlies in de luchtvaartindustrie stijgt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): rise, rising, ascension, climbing, climb, ascent
framework used for support or display: passe-partout, mat, collet, mount, setting, framework, chassis, matting© dictionarist.com