obese en Neerlandés

Pronunciación
bn. zeer dik

Ejemplos

Sixteen per cent of children in the UK between the ages of two and fifteen are obese, and the problem is getting worse.
Zestien procent van de kinderen in het Verenigd Koninkrijk in de leeftijdscategorie van twee tot vijftien jaar is te dik, en het probleem verergert.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the EU, one in four children is obese as a consequence of incorrect diet combined with a lack of sufficient exercise.
Binnen de EU zijn 1 op de 4 kinderen te dik. De oorzaak is een combinatie van verkeerde voeding en te weinig beweging.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Obese children have a bad start in life in terms of both their social and physical development.
Te dikke kinderen maken een slechte start, zowel voor hun sociale als hun lichamelijke ontwikkeling.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
More than 5 million children (in the EU-25) are obese and around 300 000 new cases come to light every year.
Meer dan 5 miljoen kinderen in de EU van de 25 zijn zwaarlijvig en daar komen elk jaar 300 000 gevallen bij.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In keeping with EU policy, I do hope this stage does not make the child obese.
In overeenstemming met het EU-beleid hoop ik dat dit stadium het kind niet zwaarlijvig maakt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Another problem is the absence of special physical education classes for overweight or obese young people.
Een ander probleem is de afwezigheid van speciale lessen lichamelijke oefening tegen overgewicht of obesitas bij jongeren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An obese diabetic mother will have obese children, and so it goes on from generation to generation.
Een zwaarlijvige moeder met diabetes zal ook zwaarlijvige kinderen hebben en dit gaat zo van generatie op generatie verder.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(RO) We have all heard the statistics concerning obese children and adults, so there would be no point in repeating them.
(RO) We hebben allemaal de statistieken aangehoord met betrekking tot volwassenen en kinderen die lijden aan zwaarlijvigheid, ik zal deze nu niet herhalen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(PL) Mr President, we are today debating the growing number of obese people.
(PL) Mijnheer de Voorzitter, we debatteren vandaag over het probleem van het groeiende aantal zwaarlijvige mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we do not reverse this trend, our society will soon be even more obese, less healthy and markedly less productive.
Als we deze tendens geen halt toeroepen, dan wordt onze maatschappij binnenkort nog meer zwaarlijvig, minder gezond en duidelijk minder productief.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com