offspring en Neerlandés

Pronunciación
zn. kroost, nakomelingen, nakomelingschap, resultaat, zaad

Ejemplos

Books are the offspring of one's mind.
Boeken zijn de nakomelingen van de hersenen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Books are the offspring of someone's brains.
Boeken zijn de nakomelingen van iemands brein.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Books are the offspring of someone's mind.
Boeken zijn de nakomelingen van iemands brein.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am delighted because Mr Catania rejected his own offspring this evening.
Ik ben blij dat de heer Catania vanavond zijn eigen geesteskind verstoot.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are then problems with disease and with genetics being carried over to those offspring.
Dan ontstaan er problemen met ziektes en genen die worden overgedragen op het nageslacht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At present, the EGE does not see convincing arguments to justify the production of food from clones and their offspring.
Op dit moment ziet de EGE geen overtuigende argumenten om de productie van voedsel uit klonen en hun nageslacht te rechtvaardigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Would you be in favour of opening up this whole area of challenges to your own offspring?
Zou u er voorstander van zijn dit hele probleemgebied aan uw eigen nakomelingen open te stellen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Parliament was calling for a credible solution: the labelling of all foodstuffs derived from cloned animals and their offspring.
Het Europees Parlement heeft gevraagd om een geloofwaardige oplossing: etikettering van al het voedsel dat afkomstig is van gekloonde dieren en van hun jongen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The real key here is the banning of offspring.
Daar waar het hier om gaat, is een verbod op de nakomelingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those offspring are bred from clones who have suffered to be born.
Deze nakomelingen worden gefokt uit dieren waarvan de geboorte is toegelaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

brood: issue, litter, progeny, young


dictionary extension
© dictionarist.com