organic en Neerlandés

Pronunciación
bn. organisch, bewerktuigd, organiek, fundamenteel, structureel, georganiseerd

Ejemplos

Organic cultivation is a method of growing plants (grains, vegetables, fruit, etc.) without using agricultural chemicals.
De biologische teelt is een teelt methode van planten (granen, groenten, fruit, etc) zonder gebruik te maken van chemische producten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Organic vegetables are popular because they're safe and tasty.
Biologische groenten zijn populair omdat ze zeker zijn en smaakvol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Produced to strict organic standards.
Geproduceerd volgens strikt biologische criteria.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This grocery store only sells organic food.
Deze supermarkt verkoopt alleen biologisch eten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a water-borne virus and is transmitted via organic substances such as blood, faecal matter, mucus, etc.
De ziekte wordt in het water overgedragen via organische stoffen zoals bloed, uitwerpselen en slijm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That will add to the formation of methane, as a result of putrefaction of organic waste, and the greenhouse phenomenon.
Dat vergroot de vorming van methaan, dat ontstaat door het bederven van organisch afval en het broeikaseffect versterkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Measures to support sales of organic bananas can be financed under national and regional programmes.
De maatregelen ter bevordering van de afzet van biobananen kunnen via nationale en regionale programma's gefinancierd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the age of non-GM food and organic products, and the proposals before us represent a major step backwards.
Dit is het tijdperk van niet-genetisch gemanipuleerd voedsel en biologische producten en deze voorstellen betekenen een grote stap terug.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am referring to the famous repair clause, the spare parts clause: the complex, organic world of the automotive industry.
Wij hebben die fameuze reparatieclausule, de clausule inzake onderdelen die ons confronteert met de ingewikkelde wereld van de automobielindustrie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is greater emphasis on organic production throughout Europe.
In heel Europa komt de nadruk meer te liggen op biologische productie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. organized: co-ordinated, systematic
2. organised
3. essential: constitutional, necessary, elemental, fundamental, basic, inherent, primary
4. natural: vital, alive, whole
5. initial: principal, prime
6. cellular: nuclear


dictionary extension
© dictionarist.com