painful en Neerlandés

Pronunciación
bn. pijnlijk, moeilijk, moeizaam, lastig, smartelijk, deerlijk, zeer

Ejemplos

A bee sting can be very painful.
Een bijensteek kan zeer pijnlijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A pinched sciatic nerve can be excruciatingly painful.
Een afgeklemde ischiaszenuw kan ondraaglijk pijnlijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Arthritis is a painful condition that affects the joints.
Artritis is een pijnlijke ziekte die de gewrichten aantast.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bee stings can be very painful.
Bijensteken zijn erg pijnlijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was very painful.
Het was erg pijnlijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My heart is painful.
Mijn hart doet pijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One of the most painful places to get a splinter is under the fingernail.
De pijnlijkste plek om een splinter te krijgen is onder de vingernagel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That would be less painful.
Dat zou minder pijnlijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This was underlined by a painful defeat in the parliamentary elections only a few months ago.
Een pijnlijke nederlaag in de parlementsverkiezingen van luttele maanden geleden onderstreept dit gegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would just like to explain that in the part of Germany I come from, this word implies nothing more than painful and hard work.
Ik wilde ter verduidelijking slechts zeggen dat in het deel van Duitsland waar ik vandaan kom, dit woord niets anders betekent dan painful and hard work.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com