partnership en Neerlandés

Pronunciación
zn. vennootschap, deelvennootschap

Ejemplos

In November 2013, the U.S., Norway, and the U.K. launched a public-private partnership to support forests in developing countries, with the goal of reducing emissions from deforestation and promoting sustainable agriculture.
In november 2013 startte de Verenigde Staten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk een publiek-private samenwerking om bosgebieden in ontwikkelingslanden te ondersteunen, met als doel het reduceren van emmissie door ontbossing en het stimuleren van duurzame landbouw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a classic example of how the partnership concept operates and such schemes must be supported in its broadest remit.
Dit is een klassiek voorbeeld van hoe het idee van partnerschappen werkt, en dit soort initiatieven verdient dan ook een zo ruim mogelijke ondersteuning.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The development partnerships are a very clever idea, even though they are experimental.
De partnerschappen voor het opzetten en uitvoeren van de programma's zijn een heel ingenieus idee, al zijn ze nog experimenteel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have two major concerns, however, about the development partnerships.
Wat deze partnerschappen betreft, zijn er echter twee punten waarover ik me zorgen maak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
. (DA) The European project began as a partnership between States.
Het Europees project begon met een samenwerking tussen staten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This partnership has ensured peace and stability in our part of Europe for over 50 years.
Deze samenwerking heeft ons deel van Europa sinds meer dan vijftig jaar vrede en stabiliteit gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Subsequently, if I need to ensure that this partnership is disseminated and decentralised, then I will do this.
Pas daarna ga ik na of dit partnerschap zich uitwaaiert, of het wordt gedecentraliseerd, en ik zal mij daar ook van vergewissen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Certain politically important aspects of the new partnership agreement will have contributed to these.
Deze elementen zijn mede opgenomen omdat deze nieuwe partnerschapsovereenkomst van groot politiek belang is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Lomé Convention has been an expression of a real partnership between the EU and the ACP countries for over 25 years.
De Overeenkomst van Lomé staat al meer dan 25 jaar lang voor een echt partnerschap tussen de EU en de ACS-landen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am delighted that reason and generosity triumphed over the difficulties, opening new prospects for this partnership.
Ik verheug mij erover dat rede en vrijgevigheid het hebben gewonnen van de moeilijkheden, waardoor er nieuwe perspectieven zijn geopend voor dit partnerschap.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error



dictionary extension
© dictionarist.com