poetic en Neerlandés

Pronunciación
bn. dichterlijk, poetisch

Ejemplos

I congratulate Mr Varela on his political foresight, which could almost be called poetic.
Ik complimenteer de heer Varela met zijn politieke visie, die ik haast poëtisch zou willen noemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Methinks this is a poetic exaggeration.
Dat lijkt mij een dichterlijke overdrijving.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commissioner, I would suggest that you follow the rapporteur's 'poetic principle'.
Mijnheer de commissaris, ik zou u willen voorstellen het “kwaliteitsbeginsel” van de rapporteur te volgen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To die fearlessly was the last poetic offering of his life.
Onbevreesd te sterven was zijn laatste poëtische offer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to quote from the Hávamál, the words of Odin the High One from the Poetic Edda: (The speaker speaks Icelandic)
Ik wil graag citeren uit de Hávamál, de woorden van de Verhevene, uit de Poëtische Edda: (Spreker spreekt IJslands)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Since I have been a member of the Committee on Culture, I am taking this poetic licence.
Als voormalig lid van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media meen ik die vrijheid te kunnen nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am sorry to depart from this rather poetic atmosphere but we still have some work to do.
Ik moet helaas een eind maken aan deze poëtische stemming, want er ligt nog werk op ons te wachten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com