prime en Neerlandés

Pronunciación
bn. eerste, voornaamst, oorspronkelijk, grond-, prima, uitstekend, puik
zn. begin, aanvang, oorspronkelijk : oorspronkelijke toestand
ww. grondverven, voorbereiden, inlichten, instrueren, africhten

Ejemplos

"Metroid Prime 3: Corruption" is a videogame by Nintendo sold exclusively for the Wii.
"Metroid Prime 3: Corruption" is een spel van Nintendo dat exclusief voor de Wii verkocht wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
God may not play dice with the universe, but something strange is going on with the prime numbers.
God dobbelt dan wel niet met het universum, maar er is iets vreemds gaande met de priemgetallen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is considered the prime suspect by the police.
De politie beschouwt hem als de voornaamste verdachte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Iceland’s prime minister, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, resigned after it was revealed that his wife owned an offshore investment company.
De minister-president van IJsland, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, trad af nadat het onthuld was dat zijn vrouw een offshore investeringsbedrijf had.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.
Priemgetallen zijn als het leven, ze zijn helemaal logisch, maar het is onmogelijk er regels voor te vinden, zelfs als je al tijd wijdt aan het nadenken erover.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She is the Prime Minister of Finland.
Zij is de minister-president van Finland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The coral reef is the region's prime attraction.
Het koraalrif is de hoofdattractie van het gebied.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The prime minister fell into the Danube and drowned.
De eerste minister viel in de Donau en verdronk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister has resigned.
De premier is opgestapt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister must step down.
De premier moest opstappen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. excellent: unparalleled, superior, top, choice, best
2. primary: principal, chief, fundamental
3. original: earliest, beginning, firstdictionary extension
© dictionarist.com