prolonged en Neerlandés

Pronunciación
bn. ook, langdurig, lang, lange tijd

Ejemplos

A prolonged silence followed.
Er volgde een lange stilte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'd like to prolong my stay in America.
Ik zou mijn verblijf in Amerika willen verlengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When we are divided, we are weakened, and the suffering of the oppressed is prolonged.
Als we ons van elkaar afscheiden, verzwakken we onze positie en wordt het lijden van de onderdrukte landen verlengd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will only prolong the crisis in Iraq.
Dit zal de crisis in Irak alleen maar verlengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everyone has prolonged this process: the Council and the Commission.
Iedereen heeft dit proces vertraagd: de Raad en de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These measures are always adopted reluctantly, in the wake of panic in society and this prolongs the public' s exposure to risk.
Ze kwamen er pas ten gevolge van de ongerustheid bij de bevolking en nadat men de burgers is blijven blootstellen aan het gevaar van besmetting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This ban has been prolonged for another fortnight.
Dit verbod is inmiddels met twee weken verlengd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
First, outside involvement in the conflict in Afghanistan can only prolong the fighting.
Ten eerste zal inmenging van buitenaf in het conflict in Afghanistan de strijd alleen maar verlengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not want to prolong the debate unnecessarily, but I would like to ask a very open question.
Zonder het debat onnodig te willen verlengen wil ik u toch een zeer open vraag voorleggen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Second, the UN mandate for peace enforcing should not be prolonged but changed to peacekeeping.
Ten tweede dient het VN-mandaat voor vredesoplegging niet verlengd te worden, maar gewijzigd te worden in een mandaat voor vredeshandhaving.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

lengthy: extensive, long, drawn out, extended, attenuated, dragging


dictionary extension
© dictionarist.com