proviso en Neerlandés

Pronunciación
zn. voorbehoud, beding, voorwaarde, bepaling

Ejemplos

We have nothing against postponement, with this proviso.
Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, stemmen wij in met de verschuiving.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What I feel is missing is the proviso that cultural diversity and plurality should be guaranteed.
Ik mis daarin de voorwaarde dat de culturele diversiteit en pluraliteit gegarandeerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The answer is yes, with the proviso that communication and energy should be added to transport.
Het antwoord is ja, met dien verstande dat bij vervoer ook communicatie en energie moeten worden gevoegd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Financial aid is needed, but without the proviso that joint administrative bodies must be strengthened.
Financiële steun is nodig, maar zonder de voorwaarde dat gezamenlijke bestuursorganen worden versterkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After all, it is on this proviso that we accepted the biannual provision of information.
Onder die conditie, namelijk, hebben we ingestemd met tweejaarlijkse gegevensverstrekking.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Johannesburg text is full of references, reservations and provisos, just to make sure we keep our hands off trade.
De tekst van Johannesburg staat bol van verwijzingen, voorbehouden en voorzorgen, want o wee als men aan de handel komt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The proviso, of course, is that routine statutory maintenance should have been fully carried out.
Uiteraard moet hierbij als voorwaarde worden opgenomen dat het normale, wettelijk verplichte onderhoud volledig moet zijn uitgevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The agreement on abolishing export subsidies involves too long a delay and is full of underhand provisos.
De overeenkomst over de afschaffing van de exportsteun komt veel te laat en zit vol geniepige voorbehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We like to put provisos in our aid packages.
Wij verbinden graag voorwaarden aan onze pakketten steunmaatregelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The decision to proceed in 2007, with appropriate provisos, is the right one.
Het besluit om in 2007, onder passende voorwaarden, voort te gaan, is het juiste besluit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

section: provision, item, clause, article, portion, stipulation, chapterdictionary extension
© dictionarist.com