rejuvenate en Neerlandés

Pronunciación
ww. verjongen

Ejemplos

A year ago there were quite dramatic problems and I tried to see if it were possible to rejuvenate the old organisation.
Een jaar geleden deden zich grote problemen voor. Ik heb toen gezocht naar mogelijkheden om de oude organisatie nieuw leven in te blazen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, I think we need to rejuvenate the Northern Dimension, give it more content than before.
Ten tweede denk ik dat we de noordelijke dimensie moeten vernieuwen en meer inhoud moeten geven dan voorheen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Immigration as a means of rejuvenating our own populations is practically dead in the water according to research.
Immigratie als een manier om onze bevolking te verjongen is nagenoeg tot stilstand gekomen, zo blijkt uit onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is also a way of rejuvenating our economies.
Het is een manier om ook onze economieën te verjongen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Rejuvenating the internal market should also enable us to advance the ambitious aims more quickly and more effectively.
Door een verjonging van de interne markt moeten wij daarnaast in staat zijn om deze ambitieuze doelstellingen sneller en effectiever te verwezenlijken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com