release en Neerlandés

Pronunciación
zn. bevrijding; nieuwe uitgave (van een nieuw boek); nieuwe film; mededeling aan de pers
ww. loslaten; vrijlaten; bevrijden; vrijgeven

Ejemplos

All the hostages were released unharmed.
Alle gegijzelden werden heelhuids vrijgelaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He ordered them to release the prisoners.
Hij beval hen om de gevangenen vrij te laten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sooner or later, the hostages will be released.
Vroeg of laat zullen de gijzelaars bevrijd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The iPhone 5 was released yesterday.
De iPhone 5 is gisteren uitgekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom was released.
Tom was vrijgelaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We'll release the final agenda on the morning of Monday, January 20, so please reply quickly.
We gaan de definitieve agenda vrijgeven op maandagmorgen 20 januari. Dus reageer snel alsjeblieft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.
Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Indeed, you spoke of releasing funds for timber storage on the grounds that its price must not depreciate.
U heeft bijvoorbeeld geopperd dat er geld moet vrijkomen voor de opslag van hout, omdat de prijs in stand moet worden gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every time, when we asked why, the reply was the same, 'We cannot release him: he is a war criminal' .
Iedere keer kregen we hetzelfde antwoord op onze vraag: "Dat is een oorlogsmisdadiger en die kunnen we niet in vrijheid stellen".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The French State has released funds for compensating damage.
De Franse staat heeft middelen vrijgemaakt om de schade te vergoeden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com