remit en Neerlandés

Pronunciación
ww. verzachten, verminderen, temperen; kwijtschelden; overmaken, verwijzen; terugzenden; uitstellen; afnemen, verminderen

Ejemplos

It is, after all, they who have most knowledge about the regions which fall under their remit.
Zij zijn het immers die de meeste kennis van de onder hun verantwoordelijkheid vallende regio's bezitten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a classic example of how the partnership concept operates and such schemes must be supported in its broadest remit.
Dit is een klassiek voorbeeld van hoe het idee van partnerschappen werkt, en dit soort initiatieven verdient dan ook een zo ruim mogelijke ondersteuning.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this regard, it must be remembered that energy policy remains within the national remit.
In dit verband moet ik eraan herinneren dat het energiebeleid een nationale bevoegdheid blijft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It does not fall within my remit to make statements about internal political situations within one Member State or another.
Het behoort niet tot mijn taak om uitspraken te doen over de binnenlandse politieke situaties van de ene of de andere lidstaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union acquired a new remit following the war in Kosovo and the resolutions on the Stability Pact in the Balkans.
Door de oorlog in Kosovo en de besluiten over het stabiliteitspact voor de Balkan heeft de Europese Unie een nieuwe opdracht gekregen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Council stressed the importance of this remit once again in Lisbon.
In Lissabon heeft de Raad het belang van die opdracht nogmaals benadrukt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
OLAF is no Big Brother à la Orson Welles, but is limited in its remit by the rule of law.
OLAF is dan ook geen variant op Orwells Big Brother, maar een instantie waarvan de opdracht door de rechtstaat wordt ingeperkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Equality of opportunities is not just the remit of the ESF, it is the remit of all the Structural Funds.
Gelijke kansen is geen exclusieve taak van het ESF, het is een taak van alle structuurfondsen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, such a constitution should very clearly and precisely define Europe' s and the Member States' respective remits.
Ten slotte moet er in een dergelijke grondwet heel precies en duidelijk worden omschreven wat tot het Europese niveau behoort en wat tot het nationale niveau.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the case of crime policy, fighting the trafficking in human beings should not be the remit of Europol alone.
Bij het misdaadbeleid is het zo dat voor de bestrijding van mensensmokkel niet alleen Europol mag werken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pardon: absolve, excuse, forgive, overlook, release, give back, replace
2. send: forward, dispatch, transmit
3. relay: abate, diminish, relax, slacken
4. postpone: defer, put offdictionary extension
© dictionarist.com