reproach en Neerlandés

Pronunciación
zn. schande, smaad; verwijt
ww. verwijten, berispen

Ejemplos

It is difficult to scrutinise somebody else if we as Parliament do not ensure that we are completely beyond reproach ourselves.
Het is moeilijk om iemand anders te controleren als wij niet zorgen dat wij als Parlement van volkomen onberispelijke reputatie zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I share the Commissioner' s view that the reproach made by Addis Ababa is misplaced to say the least.
Ik deel de mening van de commissaris dat het verwijt van Addis Abeba op zijn minst misplaatst is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Schulz has reproached us Greens on the same count.
Ook de heer Schulz heeft deze beschuldiging aan het adres van de groenen geuit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But is this difficult field, with all the hopes and fears it brings, being handled in a manner that is beyond reproach?
Maar is ook de behandeling van dit moeilijke gebied, een vat vol hoop en vrees, boven iedere twijfel verheven?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But we should not reproach him for doing so, for everyone has the right to alter their opinion.
Dat mag hem niet kwalijk worden genomen. Iedereen heeft het recht van mening te veranderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr García-Margallo y Marfil has reproached the Commission for not supporting the strategy which would lead to a single VAT system.
De heer García-Margallo y Marfil verwijt de Commissie dat zij geen strategie volgt die gericht is op één enkel BTW-systeem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Malta is even being reproached for attracting too many offshore companies because of its favourable tax laws.
Aan Malta wordt zelfs verweten dat het door een gunstig fiscaal beleid te veel ondernemingen aantrekt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must not leave ourselves open to that reproach.
Dat moeten wij ons niet wijs laten maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have been reproached for agreeing to the European arrest warrant, while very strongly supporting individual rights.
Mij is verweten dat ik heb ingestemd met het Europees arrestatiebevel, terwijl ik juist een zo fervent pleitbezorger van individuele rechten ben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, this familiar European reproach addressed to Washington is rooted in a fundamental weakness on our side.
Dit veelgehoorde Europese verwijt aan het adres van Washington vloeit echter wel voort uit een fundamentele zwakte aan eigen kant.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com