sanctioned en Neerlandés

Pronunciación
[sanction] ww. toestaan; toegeven; permitteren; aanmoedigen

Ejemplos

Then, sanctions must be harmonised between the 15 Member States; they should not be different, but the same throughout the Union.
Verder moet er een harmonisatie komen van de strafmaatregelen in de vijftien lidstaten. Daar mag geen verschil tussen bestaan, ze moeten overal hetzelfde zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are therefore right to demand improved controls, sanctions and preventive measures.
Wij dringen dus terecht aan op betere controles, sancties en preventieve maatregelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are also shocking examples in terms of sanctions and embargoes.
Ook op het gebied van sancties en embargo's zijn er schokkende voorbeelden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are preventive sanctions reconcilable with the Charter of Human Rights?
Kunnen preventieve sancties met de mensenrechten in overeenstemming worden gebracht?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am referring to the sanctions against Yugoslavia.
Ik heb het over de sancties tegen Joegoslavië.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We, however, second the Council' s decision to give the sanctions a different focus.
Wij steunen evenwel het besluit van de Raad om de sancties een ander accent te geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Increasing penal sanctions against counterfeiting of the euro
Versterking van het strafrechtelijke kader voor de bescherming tegen valsemunterij van de euro
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They should therefore be protected by criminal sanctions against counterfeiting once they have been withdrawn from circulation.
Zij moeten dan ook strafrechtelijk worden beschermd tegen valsemunterij, ook wanneer ze niet meer in omloop zullen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are also committed to the Security Council' s sanctions against UNITA, including arms controls.
Wij onderschrijven ook de door de Veiligheidsraad ingestelde sancties tegen UNITA, waaronder een wapenembargo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Member States must also impose sanctions when these rules are broken.
De lidstaten moeten ook sancties opleggen als iemand de regels niet naleeft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com