scolding en Neerlandés

Pronunciación
zn. berisping; standje; beschimping

Ejemplos

I saw him scolded by his mother.
Ik zag hem door zijn moeder worden uitgekafferd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'll scold him.
Ik zal hem een standje geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the 1950s, Canadian mothers, who scolded their children, called them by their full names.
In de jaren 1950 noemden Canadese moeders hun kinderen met de volledige naam als ze hen een standje gaven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It seems that he was badly scolded.
Het schijnt dat hij hard berispt was.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She scolded him because he left the door open.
Ze gaf hem een standje omdat hij de deur had opengelaten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To tell the truth, I was scolded by my mother.
Om de waarheid te zeggen, mijn moeder heeft mij berispt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Ik herinner me hoe de Voorzitter, de heer Pöttering, tegen ons tekeerging, ons belachelijk maakte en beweerde dat het een fortuin kostte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
De tirade van de heer Schulz is dan ook volledig misplaatst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com