scope en Neerlandés

Pronunciación
zn. draagwijdte; tijdruimte; omvang; gebied, domein; ruimte; levensruimte; aktieruimte

Ejemplos

We know that the Commission may perhaps need the scope to negotiate a situation which would be acceptable to all parties.
We beseffen dat de Commissie misschien een kader nodig heeft waarbinnen zij over een oplossing kan onderhandelen die voor alle partijen aanvaardbaar is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, such use of an agreement outside its specific scope cannot be imposed on the two sides of industry without a legal basis.
Een dergelijke toepassing van een overeenkomst buiten het persoonlijke gebied dat deze bestrijkt kan de partners echter niet zonder rechtsgrondslag worden opgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Article 73 c of the Treaty establishing the European Union provides scope for taxation on transactions.
Artikel 73c van het Verdrag betreffende de Europese Unie biedt de mogelijkheid tot het belasten van transacties.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I personally believe that the scope of the directive goes beyond its objective.
Persoonlijk geloof ik dat deze richtlijn zijn doel voorbijschiet, omdat er een te ruim toepassingsgebied mee wordt beoogd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let me briefly say that historic and vintage vehicles must, of course, be exempt from the scope of this directive.
Uiteraard moeten historische voertuigen en oldtimers buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The scope of the proposed amendment is therefore very limited.
Het toepassingsgebied van de voorgestelde wijziging is daarom zeer beperkt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We should like to see the scope of a couple of points extended.
Op enkele punten zouden wij graag een stap verder willen gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must, however, keep to their precise scope and content.
Wij moeten de precieze inhoud en reikwijdte van deze bepalingen echter respecteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This approach and its scope, which the Commission can in principle approve, are defined by Amendments Nos 22 and 47.
In de amendementen 22 en 47 worden dit begrip en de reikwijdte ervan gedefinieerd. De Commissie kan deze amendementen in principe aanvaarden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
First, the adjustments to the scope of what is meant by 'government institutional sector' under ESA 95.
In de eerste plaats wordt de definitie van het begrip "overheidssector" aangepast aan wat daar in ESR 95 onder wordt verstaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

extent: magnitude, range, reach, limits, sweep, confine, compassdictionary extension
© dictionarist.com