sending en Neerlandés

Pronunciación
zn. zending

Ejemplos

Tibby was sent back to the market place to gather information.
Tibby werd opnieuw naar de markt gestuurd om meer informatie te achterhalen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had been chosen and at the tender age of only VI, I was sent off to the palace in Alexandria.
Ik werd gekozen, en op de prille leeftijd van zes werd ik naar het paleis van Alexandrië gestuurd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She didn’t know why they were always sending her such horrible messages.
Ze wist niet waarom ze haar altijd zulke gruwelijke berichten stuurden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were sending her instant messages and commenting on her Facebook photos.
Ze stuurden haar instant messages en gaven commentaar op haar Facebook-foto's.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Ze werden naar het kantoor van de directeur gestuurd en als gevolg van hun slechte gedrag werden ze geschorst van school voor een week.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They called her terrible names and some people were sending messages to her phone.
Ze noemden haar verschrikkelijke namen en sommige mensen stuurden berichten naar haar telefoon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
According to the Washington Post, between 2000 and 2006, the U.S. government sent .3 billion in farm subsidies to people who don’t farm.
Volgens de Washington Post gaf de Amerikaanse regering tussen 2000 en 2006 1, 3 miljard dollar landbouwsubsidies aan mensen die niet aan landbouw doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can you send it with a mallet?
Kun je dat per e-mail sturen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can you send that by email?
Kun je dat per e-mail sturen?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even my grandma can send an SMS.
Zelfs mijn oma kan een boodschap sturen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

entrustment: delegation, commission, authorizing, assignmentdictionary extension
© dictionarist.com