sewer en Neerlandés

Pronunciación
zn. riool(buis); naaister

Ejemplos

The sewers in the basement are broken.
In de kelderverdieping is de riolering gebroken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where slaughterhouses discharge directly into the public sewer, the general rules of the directive are valid.
Daar waar slachthuizen rechtstreeks op het openbare riool lozen, gelden de algemene regels van de richtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   . The Commission is aware of the concerns raised by the honourable Member with regard to sewer overflows into the River Thames.
   De Commissie is op de hoogte van de zaken die worden aangekaart door de geachte afgevaardigde met betrekking tot het overlopen van rioolwater in de rivier de Theems.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Why should British taxpayers be helping to build a new underground system in Warsaw and new sewers in Budapest?
Waarom moeten de Britse belastingbetalers meebetalen aan de bouw van een nieuw metrosysteem in Warschau en een nieuwe riolering in Boedapest?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The river I am speaking of is not a sewer, Mr President, but a Natura 2000 site, a genuine river wetland.
Mijnheer de Voorzitter, de rivier waarover ik spreek, is geen riool, maar een Natura 2000-site. Het is echt riviermoerasland.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One could go to Brazil, for instance, and see canals which are open sewers right by the side of aristocratic neighbourhoods.
Voor de Nederlanders zou het ondenkbaar zijn dat de Amsterdamse grachten om redenen van concurrentie tot open riolen verworden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not know if the Dutch would like the canals of Amsterdam to become open sewers for the sake of competitiveness.
In Brazilië daarentegen treft men in de nabijheid van rijke woonwijken kanalen aan die wel als open riolen worden aangewend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

drain: cesspool, duct, channeldictionary extension
© dictionarist.com