slacken en Neerlandés

Pronunciación
ww. verslappen, zich ontspannen; verminderen, afnemen

Ejemplos

Such initiatives show that the mobilisation of the international community is strengthening, and it must not slacken.
Deze initiatieven vormen het bewijs van de versterkte betrokkenheid van de internationale gemeenschap, die niet mag verslappen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In any case, I think we should not slacken in our efforts.
Ik denk echter wel dat wij het er nooit ofte nimmer bij mogen laten zitten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the other hand, I see no slackening in the number of financial scandals which break into the headlines.
Aan de andere kant zie ik niet dat het aantal financiële schandalen dat de koppen van de kranten haalt minder wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The candidate countries still have to meet our standards and they must not be allowed to slacken their efforts.
De kandidaat-landen moeten nog aan onze maatstaven voldoen en we mogen niet toestaan dat ze hun inspanningen verminderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As you are well aware, in November 2006 the European Parliament urged your governments not to slacken the pace of reform.
Zoals u weet, heeft het Europees Parlement er in november vorig jaar bij uw regeringen op aangedrongen om het tempo van de hervormingen vast te houden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Firstly, the introduction of biofuels should not result in us slackening the requirements for energy-efficient cars.
In de eerste plaats mag de invoering van biobrandstoffen niet tot gevolg hebben dat wij de eisen voor zuiniger auto's verlagen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must therefore be proud of our efforts and of our work and must not slacken them.
Daarom moeten we trots zijn op onze inspanningen en op ons werk en ze niet laten verslappen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
Voor ons, Europeanen, is dat bemoedigend, maar we mogen niet op onze lauweren rusten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Firstly, we cannot slacken our efforts.
Op de eerste plaats mogen onze inspanningen niet verslappen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There must be no slackening in our efforts in this area.
De inspanning op dit gebied mag niet verslappen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. decrease: abate, mitigate, reduce, diminish, weaken, lessen, retard
2. neglect: defer, fail
3. restrain: bridle, control, curb, subdue, check, repressdictionary extension
© dictionarist.com