sly en Neerlandés

Pronunciación
bn. sluw, geslepen; geniepig; plagerig

Ejemplos

We do not deny the need for reform, but this reform must not be improvised in this way or brought in on the sly.
Wij ontkennen niet dat een hervorming nodig is, maar die behoort niet op deze manier, uit de losse pols, ingevoerd te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us not switch round the priorities on the sly. To do this would be to take a truly totalitarian approach.
De prioriteiten moeten niet op slinkse wijze worden omgedraaid, want daarmee gaan we echt in een totalitaire richting.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It shows very clearly that no one can reintroduce a mini-Treaty on the sly now that the people have spoken.
Hij laat duidelijk zien dat als een volk gesproken heeft, niemand alsnog een mini-verdrag kan binnensmokkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it had to be a third-rate treaty that is ratified on the sly, that would be unacceptable.
Als het een op minimaal verdrag wordt, dat stiekem wordt geratificeerd, zou dat onaanvaardbaar zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the sly, a text was drawn up containing the opinion that everything in Ukraine is going very badly.
Er is op slinkse wijze een tekst opgesteld met daarin het standpunt dat alles in Oekraïne bijzonder slecht gaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This appalling agreement was concluded on the sly and ratified one August back in the 1980s.
Dit schandelijke akkoord werd in het geheim ondertekend en vervolgens geratificeerd in een augustusmaand in de jaren tachtig.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com