spirit en Inglés

Pronunciación
n. vivacity, verve, energy

spirit en Neerlandés

Pronunciación
zn. geest; fut; spook; bedoeling; dapperheid, moed; alcohol
ww. opwekken, inspireren

Ejemplos

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our team was in high spirits because of the victory.
Ons team was in opperbeste stemming door de overwinning.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She came home in low spirits.
Ze kwam teleurgesteld terug.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The manager dismisses someone almost once a month now, and I don't know how we can flip burgers any faster or better or with more team spirit or whatever it is that he wants.
De manager onslaat nu bijna elke maand iemand en ik weet niet hoe we burgers nog sneller of beter kunnen omdraaien, of met meer teamgeest of wat hij dan ook wil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The miner asked the lamp spirit for a happy life.
De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those children are in exuberant spirits.
Deze kinderen zijn in een geweldig humeur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Though he is old, he has a youthful spirit.
Hij is wel oud, maar zijn geest is jong.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.
Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

fut: pep, pit© dictionarist.com