sri lanka en Neerlandés

Pronunciación
zn. Sri-Lanka (eiland in de indische oceaan wordt bewoont door boedhisten en hindoestanen)

Ejemplos

What's the capital of Sri Lanka? Sri Jayawardenapura Kotte. Correct!
Wat is de hoofdstad van Sri Lanka? Sri Jayawardenapura Kotte. Juist!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You will be aware from the press and television that there have been a number of bomb explosions and killings in Sri Lanka.
U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The report says that there is no end to the ethnic conflict in Sri Lanka.
In het verslag staat dat het etnische conflict in Sri Lanka onverminderd voortgaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not in any way against the intentions or sentiments of the report but solely in respect of the action plan on Sri Lanka.
Ik ben absoluut niet tegen de bedoelingen of de geest van het verslag, maar ik ben er alleen tegen vanwege het actieplan voor Sri Lanka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must all recognise the overriding importance of maintaining the territorial integrity of Sri Lanka.
Wij moeten allen beseffen dat de territoriale onschendbaarheid van Sri Lanka absoluut behouden moet blijven. Dat is van het allergrootse belang.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I commend the resolution on Sri Lanka to this House.
Ik beveel de resolutie over Sri Lanka van harte aan het Parlement aan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In 1948, when Sri Lanka obtained independence, it was one of the most prosperous countries in South Asia.
Toen Sri Lanka in 1948 onafhankelijk werd, was het een van de meest welvarende landen van Zuid-Azië.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know Sri Lanka, I have been there.
Ik ken Sri Lanka. Ik ben er geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I was fortunate that this was my experience in Sri Lanka.
Gelukkig heb ik die ervaring in Sri Lanka opgedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, the President of Sri Lanka will be visiting President Prodi and myself later this week.
De president van Sri Lanka bijvoorbeeld zal later deze week een bezoek afleggen aan onze voorzitter de heer Prodi en aan mij.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com