stable en Neerlandés

Pronunciación
zn. stal; stallen; staf van wedstrijdpaarden
bn. stabiel, vast
ww. op stal zetten

Ejemplos

He who seeketh horse or wife without flaws, may forsake his work and bear in mind that bed and stable forever empty he will keep.
Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He who seeks a flawless horse or flawless wife, may rest assured that even if his work he did forsake, nor bed nor stable would he ever fill.
Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It's too late to shut the stable door after the horse has bolted.
Het is te laat om de staldeur te sluiten als het paard inmiddels al is weggelopen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The economy of Japan is still stable.
De Japanse economie is nog altijd stabiel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The stable is right behind the farm house.
De stal is net achter de boerderij.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must take account of smaller cycles and plant stable mixed woodland when undertaking reforestation, rather than monocultures.
Wij moeten kleinere kringlopen tot stand brengen en bij de herbebossing vooral stabiele gemengde bossen in plaats van monoculturen aanplanten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I cannot help thinking this is more a case of closing the stable door after the horse has bolted!
Ik kan er niets aan doen maar ik vind dit meer een geval van ''de put dempen als het kalf verdronken is''!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is preventing us from having a stable position from the US, and is also thwarting our own efforts.
Onder meer daarom weten wij niet precies waar wij met de Amerikanen aan toe zijn en dat maakt het ook voor ons extra moeilijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU does not seem interested in fighting unemployment and promoting and supporting stable and full employment.
De EU schijnt geen enkele belangstelling te koesteren voor werkloosheidsbestrijding en bevordering en ondersteuning van duurzame en volledige werkgelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Instead of changing majorities, we have the rules of a stable contract in which we are all minorities.
Iedereen is om zo te zeggen in de minderheid. Daarin bestaat het geheim van de vrede en de ongekende vooruitgang die wij sindsdien hebben genoten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com