stride en Neerlandés

Pronunciación
zn. schrede, (grote) stap
ww. schrijden, voortstappen

Ejemplos

We are therefore still making quite large strides in this area.
Wij boeken dus nog altijd sterke vooruitgang in deze sector.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why I believe that we have made enormous strides.
Wij hebben dus een grote stap voorwaarts gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There have been great strides forward in public opinion regarding the regulation of international trade.
De publieke opinie over de regulering van de internationale handel heeft zich behoorlijk gewijzigd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly in Stockholm, we expect that important strides will be made in terms of modernising the European economy.
We rekenen er in de tweede plaats op dat wij in Stockholm belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten voor de modernisering van de Europese economie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In any case, the Gothenburg Summit should give us fresh impetus to stride out along the path you have indicated.
De top van Göteborg zou ons in elk geval meer energie moeten geven om in de door u aangegeven richting verder te gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Fourth Directive made great strides in dealing with these problems.
De vierde richtlijn inzake motorrijtuigenverzekering was een grote vooruitgang bij de aanpak van die problematiek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is clear that the Lithuanian government has made enormous strides to catch up.
Het is duidelijk dat de Litouwse regering zich enorm heeft ingespannen om de achterstand in te halen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore make a dramatic appeal, also to the presidency, to make huge strides forward on this score.
Dus ik doe een dramatische oproep, ook aan het voorzitterschap, om op dat terrein grote stappen voorwaarts te zetten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What is more, the European fishmeal industry has made very great strides towards developing a technique for eliminating dioxin.
Bovendien is de Europese vismeelindustrie bijzonder ver gevorderd in de ontwikkeling van een techniek voor de verwijdering van dioxine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bulgaria has made great strides in recent years.
Bulgarije is sterk vooruitgegaan de laatste jaren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. walk: march, parade, sling, bestride, stamp, stalk
2. step: pace, gait, treaddictionary extension
© dictionarist.com