strong en Neerlandés

Pronunciación
bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend
bw. sterk, krachtig

Ejemplos

Suddenly I was looking up at him; a strong and handsome soldier.
Plotseling keek ik naar boven en keek hem aan, een sterke, knappe soldaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Een paar sterke paarden, die waren opgeleid voor oorlog, trokken de wagen die twee dappere soldaten vervoerde.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It takes a strong and dedicated group of people to make these sacrifices.
Je hebt een sterke en toegewijde groep aan mensen nodig om deze opoffering te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People admire Salma for being so strong.
Mensen bewonderen Salma omdat ze zo sterk is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Germany was an economically strong country, perhaps with a difficult language, but I would surely have the chance to learn a lot there.
Duitsland was een economisch sterk land, misschien met een moeilijke taal, maar ik zou er zeker de kans krijgen om veel te leren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A lion is strong.
Een leeuw is sterk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A strong wind began to set in.
Er stak een sterke wind op.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A strong wind was blowing.
Er stond een straffe wind.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although he is very old, he is strong.
Hoewel hij heel oud is, is hij sterk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com