strong man en Neerlandés

Pronunciación
sterke man

Ejemplos

It sometimes requires strong men to ensure that the institutions themselves are strong and operate within the rule of law.
Er zijn echter soms wel sterke persoonlijkheden nodig om ervoor te zorgen dat de instellingen zelf ook sterk zijn en binnen de wet- en regelgeving opereren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As Mr Schultz has already said, it is quite clear that Mr Putin is a strong man.
Zoals collega Schulz al zei, bestaat er geen twijfel over dat Poetin een sterke man is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, Mr President-in-Office, I come from a country, Portugal, which has always believed in strong men.
Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, ik kom uit een land, Portugal, waar men altijd al in sterke mensen geloofde.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I personally have greater faith in strong institutions - strong institutions made up of strong men, of course.
Ik van mijn kant geloof meer in sterke instellingen, die uiteraard door sterke mensen geleid moeten worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com