strong point en Neerlandés

Pronunciación
sterk punt, sterke vesting

Ejemplos

Singing is her strong point.
Zingen is haar sterkste punt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And that has not always been Europe' s strong point, not now or in the past.
En dat is in het verleden niet altijd het sterkste punt geweest van Europa en dat is het nu ook nog niet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Gender equality amongst politicians is not either Turkey' s or Burma's strong point, as you know.
Turkije en Birma verdienen niet bepaald de hoofdprijs als het gaat om gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke politici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Two: the EU should further develop its strong points in areas where it has been successful in the past.
Twee: de EU doet er goed aan zijn punten waar het goed in is, waar zij in het verleden succes mee heeft geboekt verder te ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Events have allowed it to see its weaknesses, such as the crisis in Iraq, but they have also allowed it to see its strong points.
Deze gebeurtenissen, zoals de crisis in Irak, hebben duidelijk gemaakt wat de zwakke punten van Europa, maar ook zijn sterke punten zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is therefore essential to obtain a substantial increase in funding to make it our strong point.
Als wij willen dat onderzoek onze troef wordt, moeten wij veel meer middelen beschikbaar stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Another strong point is the need for national reconciliation and for no crime to go unpunished.
Een ander sterk punt is de noodzaak van nationale verzoening en het bestraffen van alle vormen van straffeloosheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We will continue to highlight the strong points as well as the weak points of each transposing law.
Wij zullen de klemtoon blijven leggen op de sterke en zwakke kanten van iedere omzettingswet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Innovation is not one of the EU’s strong points.
Innovatie is niet het sterkste punt van de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   . The report has many strong points with respect to mental health issues concerning women and children.
   . - Het verslag bevat veel sterke punten ten aanzien van de kwesties in verband met de geestelijke gezondheid van vrouwen en kinderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

an asset of special worth or utility: strong suit, strength, speciality, green thumb, specialty, long suit, forte, green fingers, plus, asset, metier


dictionary extension
© dictionarist.com