strongest en Neerlandés

Pronunciación
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

Ejemplos

It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.
Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar deze die het best reageert op veranderingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change.
Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar deze die het best reageert op veranderingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that the European Commission too, will protest in the strongest terms to the Russian authorities.
Ik hoop dat de Europese Commissie ook een krachtig protest laat horen in de richting van de Russische autoriteiten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Swedish economy is now one of Europe' s strongest, with low inflation, high growth and a balance of payments surplus.
De Zweedse economie is op dit moment een van de sterkste van Europa. Er is weinig inflatie, veel groei en een begrotingsoverschot.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I voted in the strongest possible terms against Amendment No 54.
Ik heb tegen amendement 54 gestemd omdat ik daar radicaal tegen ben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is shameful for an Austrian and should be condemned in the strongest possible terms!
Dat is beschamend voor een Oostenrijker, en het moet ten scherpste veroordeeld worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We think that this situation again requires the strongest possible action on the part of the European institutions.
Wij zijn van mening dat deze situatie opnieuw een zeer krachtig optreden van de Europese instellingen vereist.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must give SMEs that have potential for growth our strongest support, irrespective of what sector they operate in.
Wij moeten het MKB met een groeipotentieel in grote mate steunen, ongeacht het werkterrein van de ondernemingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we can achieve all this, then we will surely be able to call upon the strongest productive power in Europe.
Als wij dat allemaal hebben gedaan, zullen wij ook nog iets voor de sterkste Europese productiefactor kunnen doen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Over the years it has proved itself to be the strongest link in the institutional tripod.
Het Parlement heeft in de loop der tijd bewezen dat het de sterkste schakel is van de institutionele driehoek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com